Priser och villkor 2023

LIE SEMIN


Priser seminsäsongen 2023


Stationsavgift TAI: 3000 SEK  

Bokningar på Al Dente och Amaru Boko får 50% rabatt på stationsavgiften.

Stationsavgift FAI: 4100 SEK


Veterinäravgift TAI: 3120 SEK

Veterinäravgift FAI: 6540 SEK


Al Dente

Bokningsavgift      2000 SEK

Levande fölavgift 18000 SEK


Amaru Boko via TAI

Bokningsavgift 0 SEK

Avgift vid konstaterad dräktighet 2700 SEK

Levande fölavgift                      39000 SEK


SW Champagne Fantasy

Bokningsavgift            4500 SEK

Vid konstaterad dräktighet

på 30 dagar                  4500 SEK


Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Semin via AI, TAI och FAI.


Stationsavgift betalas till Lie Semin

Veterinäravgift och ev medicinering betalas till 

Hästkliniken i Norr.

Betalning enbart via Swish eller faktura.


Vid fler än 3 ston, samma ägare begär offert.


Uppstallning:

Sto i flock                          130 SEK/dygn

Sto med föl                       150  SEK/dygn

Sto i egen hage                 200 SEK/dygn

Moms tillkommer.
Villkor:

Villkor enligt Språngrulla.

Seminavtal